УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Закупената стока винаги може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения с Дружеството договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

– Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

– Потребителят е длъжен да уведоми Дружеството  в писмен вид за своето решение да се откаже от договора, връщайки закупената стока.

• за целта е необходимо Потребителят да попълни онлайн формуляр за връщане  – ТУК.

• формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с заявената (за връщане стока, в рамките на горепосочения срок).

– Във формуляра за връщане на стока задължително се посочва банковата сметка на Потребителя (в съобщение) по която Дружеството ще възстанови платената сума.

– Потребителят е отговорен за връщането на Стоката  на Дружеството в  същото състояние, в което е била доставена.

– Адрес за връщане на стоката: град Варна, офис на Спиди 178 номер. 

– Върната в горепосочения срок стока ще бъде приета от Дружеството при следните условия:

• стоката е в оригиналната си опаковка, без каквито и да е залепващи материали върху нея.

• стоката не е употребявана, зацапана или е повредена.

• приложена е стоковата разписка и касов бон, с която стоката е получена.

– Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

– Възстановяване на сумата се извършва в 14 (четиринадесет) работни дни срок от датата на приемане на Стоката на посочения за връщане адрес. Сумите се възстановяват по банковата сметка, посочена във формуляра за връщане или по кредитната карта на Потребителя.

– До момента на получаване на връщаната стока  на посочения от Дружеството адрес, рискът от повреждането на стоката се носи от Потребителя.